Naše zaměření v terapii

 • Individuální terapie: Osobní sezení zaměřená na vaše specifické potřeby.
 • Párová terapie: Společná práce na zlepšení komunikace a posílení vztahu.
 • Online konzultace: Flexibilní možnost terapie z pohodlí vašeho domova.

Vycházíme z pojetí psychologie Carla R. Rogerse, terapii zaměřenou na člověka, jeho pochopení, jeho emoce, pocity a uchopení sám sebe.

Máme dlouholetou zkušenost s řešením nejrůznějších krizí, problémů a životních situací.

Terapeuti jsou vzdělaní v psychologii , profesionálové a mají za sebou dlouhodobý psychoterapeutický výcvik.

Pomáháme zejména v těchto oblastech:

 • partnerské a manželské krize
 • strach, deprese, úzkosti, fóbie
 • psychosomatika
 • syndrom vyhoření
 • problémy chování a psychické závislosti
 • konflikty na pracovišti
 • neschopnost navazování vztahů
 • nízká sebedůvěra
 • tréma
 • ztráta motivace
 • poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
 • psychospirituální krize
 • práce s emocemi

Umíme terapie i online formou, které realizujeme přes mobilní aplikace Whatsapp nebo Skype. Na online terapie přecházíme (je možné přejít) po prvním sezení tváří v tvář. Setkání naživo je důležité pro správné navnímání

Nebojte se na nás obrátit, pokud jste na webových stránkách nenašli, co Vás trápí